เอกสารงานต่างๆ กลุ่มงานนโยบายและแผน

เอกสาร ดาวน์โหลด

ลำดับ รายการเอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล [12/16/16 12:01:14] (21)
2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2559-2562 [11/02/15 14:59:51] (43)
3 นโยบาย รมว ศธ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ppt [09/04/15 09:56:45] (54)
4 นโยบาย รมว ศธ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ [09/04/15 09:54:47] (58)
5 นโยบาย สพฐ. ปี 2559 [07/06/15 15:04:11] (35)
6 นโยบาย สพฐ.ปีงบประมาณ 2559 [06/29/15 14:07:28] (42)
7 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 สพป.นม.3 [01/05/15 16:23:34] (34)
8 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ สพฐ. [12/23/14 11:58:17] (31)
9 แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [09/17/14 13:08:25] (64)
10 นโยบาย รมต.ศธ. [09/16/14 15:49:22] (41)
11 นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [09/08/14 12:47:52] (25)
12 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 สพฐ [08/28/14 10:21:29] (49)
13 แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 สพป.นม.3 [08/28/14 10:18:57] (36)