งบเครือข่ายเรียนร่วม กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

กรุณาเลือกเงี่อนไขที่ต้องการ

ประเภทรายจ่าย
ปี
เปิดสอนระดับ
ขนาด รร.
เครือข่ายเรียนร่วม
เครือข่าย
ที่
รหัส
ชื่อโรงเรียน
ประเภทงบ
ปี
จำนวน
รวมทั้งหมด
0