งบรายโรงเรียน(จัดลำดับ) กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ

กรุณาเลือกเงี่อนไขที่ต้องการ

ประเภทรายจ่าย
ปี
เครือข่าย
ขนาด รร.
เปิดสอนระดับ
ชือโรงเรียน
เลือกเพื่อแสดงรายการ
  แสดงเฉพาะโรงเรียน   แสดงเฉพาะ สพป.นม.เขต 3
ที่
รหัส
ชื่อโรงเรียน
ประเภทงบ
ปี
จำนวน
รวมทั้งหมด
0